Kvalitet, Miljø & Sundhed

Ansvarlig: Lars Pedersen
mobil. 23 40 97 08 mail: lp@fredensborg-teknik.dk
Kvalitetstyring

Fredensborg Teknik A/S har indgået en aftale med Dansk VVS Kvalitet ApS i forbindelse med at opretholde et godt, relevant og tidssvarende kvalitetsstyringssystem.

I forbindelse med kontrahering af underentreprenører, er det essentielt for Fredensborg Teknik A/S, at disse underentreprenører deler vores opfattelse af kvalitetsstyring. På den måde afleveres der et produkt til vore kunder, som er af en kvalitet som Fredensborg Teknik A/S kan være stolte af.

Som en vigtig del af vores kvalitetsstyring lægger Fredensborg Teknik A/S meget vægt på at udføre en god og rettidig Arbejdspladsvurdering. Fredensborg Teknik A/S søger at hindre ulykker og sygefravær, derfor er opmærksomheden på vore APV’er stor.

Miljø

Et godt miljø er en vigtig del af at kunne udføre vore arbejder tilfredsstillende. Det gælder sig både for vores omgivelser og vore medarbejdere.

Hvad angår vores omgivelser, så har vi i forbindelse med vore arbejdspladsvurderinger udarbejdet en liste over de kemiske stoffer og materialer vi anvender i forbindelse med vores arbejde. Denne liste bliver løbende revideret, når nye og bedre stoffer og materialer kommer frem på markedet.

Sygdom og arbejdsskader kan desværre ramme os alle. Er uheldet ude er det vigtigt med tryghed, og ikke mindst hurtig behandling. Derfor er alle medarbejdere i Fredensborg Teknik A/S med i en sundhedsforsikring. Denne sundhedsforsikring skulle gerne være det første skridt på vejen tilbage til den gode hverdag, både på arbejdet og i privatlivet.

Sundhed

Arbejdspladsen er en vigtig arena, når vi taler om forebyggelse. Vi opholder os mange timer på vores arbejdsplads i vores arbejdsliv.
På arbejdspladsen præger vi hianden i forhold til livsstil og arbejdsmiljø, og vi kan bakke hianden op, når der skal iværksættes sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen, der kan kræve, at vi ændre vaner og livsstil.

En sund arbejdsplads er en gevinst for medarbejderne og for arbejdspladsen som helhed. Fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen giver mulighed for både at fastholde og tiltrække medarbejdere, ligesom det kan være med til at reducere sygefraværet.

For at øge arbejdsglæden og nedsætte sygefraværet, arbejdes der målrettet med at øge den enkelte medarbejders bevisthed om et godt psykisk arbejdsmiljø.

kvalitetsstyring